Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /home/chirakac/public_html/vivaconnect.eu/wp-content/plugins/booked/includes/general-functions.php on line 19

ТРЗ Услуги

Предлагаме „ТРЗ“ услуги, които обслужват вашите интереси във връзка със изготвяне трудовите договори на вашите служители, отчитането на отработеното време, начините за изчисляване на възнагражденията, поддаване на необходимата информация към НАП всеки месец. Определяне на базата за облагане на доходите на физическите лица – във връзка с прилагането на ЗДДФЛ и свързаните с него актове. Прилагане на осигурителното законодателство – във връзка с прилагането на Кодекса за Социално Осигуряване и свързаните с него актове – определяне на размера на осигурителния доход и елементите на възнагражденията, които са облагаеми с осигурителни вноски.

Прилагане на всички други нормативни актове, във връзка с трудовото и осигурителното законодателство.