Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /home/chirakac/public_html/vivaconnect.eu/wp-content/plugins/booked/includes/general-functions.php on line 19

Счетоводни услуги

Счетоводните услуги, които предлагаме са разнообразни и ще бъдат изготвени като специален пакет съответстващ с вашите индивидуални нужди.

Предстваме ви част от нашите услуги:

  • Обработка на първичните документи, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител.
  • Навременно осчетоводяване на всички счетоводните документи.
  • Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации
  • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи
  • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност
  • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения
  • Консултации свързани с изрядност на документи при евентуални данъчни проверки, ревизии и одити.