Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /home/chirakac/public_html/vivaconnect.eu/wp-content/plugins/booked/includes/general-functions.php on line 19
Правни Услуги

Доверете се на нашите правни услуги свързани с първоначална регистрация на вашата фирма и подаване на документите в Агенция по вписванията, както и за предприемане на необходимите действия при евентуално преструктуриране на вашата компания. Получете данъчно-правен анализ при сключване на търговски или други договори. Консултации при партньорства и аксицонерни схеми, търговски договори, участие в преговори

Виж още
Регистрация на фирма

Важното решение по оригиналното наименование за вашата фирма оставяме на вас, а ние можем да извършим професионално всички действия, съобразени с българското законодателство. Не забравяйте да проверите за уникалност на името в сайта на Търговския регистър. Подгответе необходимата информация преди срещата ни, за да започнем процедурата веднага щом се видим.   Името на съответната фирма, седалището

Виж още
Оптимизация на данъчна тежест

Ще осигурим за вас стратегии за данъчно планиране и оптимизиране на данъчната тежест след прецизен анализ на вашата компания, за да се възползваме от легалните възможности за намаляване на данъчните и осигурителни задължения. Познавайки в детайли българското и европейското данъчно законодателство, ние можем да намерим най-доброто решение за постигане на разумни суми по данъчните плащания. Доверете

Виж още
Данъчна защита

Вашата данъчна политика е нашият приоритет. Предлагаме съвети за подобряване на Вашия годишен данък и данъчно планиране. Предоставяме всички нужни документи съобразени със актуалните срокове за поддаваме и взимаме необходимите мерки за гладко протичане на евентуални одити.   Изготвяме калкулации за корпоративния данък и предоставяме лична данъчна консултация. Проверяваме документите, съдействаме при проверки от органите

Виж още
Счетоводни консултации

Със всеки развиващ се бизнес, нуждата от коректна счетоводна консултация нараства. След преглед на вашата документация ще получите нужните съвети за обработка, съхраняване и организация на счетоводната ви информация.   Съобразено с облагането за дейността ви ще предоставим нужната ви информация относно  съставяне на документите, подготвяне на изискуеми задължения и предаване на целия пакет от

Виж още
Изготвяне и публикуване на ГФО

Изготвянето и публикуването на ГФО и Декларацията е крайна цел нa всяко едно счетоводство Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

Виж още
ТРЗ Услуги

Предлагаме „ТРЗ“ услуги, които обслужват вашите интереси във връзка със изготвяне трудовите договори на вашите служители, отчитането на отработеното време, начините за изчисляване на възнагражденията, поддаване на необходимата информация към НАП всеки месец. Определяне на базата за облагане на доходите на физическите лица – във връзка с прилагането на ЗДДФЛ и свързаните с него актове.

Виж още
Счетоводни услуги

Счетоводните услуги, които предлагаме са разнообразни и ще бъдат изготвени като специален пакет съответстващ с вашите индивидуални нужди. Предстваме ви част от нашите услуги: Обработка на първичните документи, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител. Навременно осчетоводяване на всички счетоводните документи. Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на

Виж още